top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
Glemt din adgangskode?
 

Salgs- og leveringsbetingelser.


1. Generelt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem parterne.
 
2. Priser
Priser fremgår af sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse.
Levering sker fra vort lager i Søborg med mindre andet er aftalt.
Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
 
3. Betaling og sikkerhedsstillelse.
14 dage netto såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt.
Tilskrevne morarenter forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
 
Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostninger rettidige betaling.
 
4. Ejendomsforbehold
Vore leverancer forbliver indtil hele vort tilgodehavende er betalt, uanset retsgrund, vor ejendom.
 
5. Annullering og ændring af ordrer.
Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
 
Såfremt sælger på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er køber videre pligtig til at erstatte sælgers mistede fortjeneste.
 
6. Returvarer og returbar emballage.
Varer modtages ikke retur.
 
Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at sælger tager varer retur skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand og i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til køber, modtages dog aldrig retur.
 
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og sælgers salgsomkostninger.
Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger m.v.
 
7. Force majeure
I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.
Ring: 35 82 84 85 for hjælp
Priser og størrelser
- Størrelses oversigt - Peli - Peli Storm - Explorer - HPRC

 

- Hjul / Lim / Låse / Peli Skid mates / Peli tørremiddel

- Skumplader og plukskum
Aluminium kasser til f.eks. lastbiler og byggepladser

Aluminium Kasser, 100%

E-Plasticase ®
Explorer Case ®

HPRC Cases ®

ISP Case ®
Jazz Case ®

Panara Case ®
Peli Case ®

Peli Storm Case ®

 

SKB Cases ®
SKB Military Cases ®
SKB Racks ®
Twist Case ®
Woody Box ® krydsfiner kasser
 
Linde og Larsen ApS - Sydmarken 32F - 2860 Soeborg - Denmark - Corp.reg.no.: 25305590  

Tel: +45 35828485 - Mail: info@lindeoglarsen.dk  / account@lindelarsen.com 

Bank: Danske Bank - Reg. no.:4319 / Account no.:4845287147 - IBAN no.: DK7030004845287147 - SWIFT code: DABADKKK
 


Copyright © Linde & Larsen - All Rights Reserved.

Content Management System, webdesign & SEO.


HTML5 | CSS3